Women on Board

Boardroom

Vrouwen benoemen in de top van een onderneming

De bedrijfseconomische argumenten om meer vrouwen te benoemen in de top van een onderneming (betere besluitvorming, betere afspiegeling relevante stakeholders) worden vaak onderbouwd door het ‘bewijs’ van de studies van Catalyst en McKinsey dat meer vrouwen in de top daadwerkelijk bijdragen aan de ondernemingsprestaties van de onderneming. Echter de praktijk laat zien dat het quotum topvrouwen in veel sectoren niet behaald wordt.

Onze belangrijkste kracht en drijfveren is de waarde dat we bieden als partnership. Dit is gebaseerd op kennis en een proactieve aanpak van veranderingen. Dit is een mondeling of schriftelijk advies. Boards hebben een strategisch advies wat zij kunnen integreren in de totale besluitvorming en voldoen zo ad interim aan het diversiteitsbeleid.

Wij kijken graag mee met de agenda van de bestuursvergadering en de RvT vergaderingen en belichten de vraagstukken vanuit verschillende achtergronden en disciplines voor het beste strategische advies.

Contact opnemen

Wil je meer informatie en je aanmelden als topvrouw of organisatie,
neem dan contact op...

06 - 19 76 85 47

Nieuwsbrief

Finanze

Finanze
Consulting and Advisory

Mobiel: 06 19768547
E-mail: info@finanze.nl